FUNDACJA

SPRAWOZDANIE

AKTUALNO?CI

ZARZ?D FUNDACJI

RADA FUNDACJI

KRONIKA

..... z potrzeby serca ......


Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzia?alno?ci za rok 2018

...zobacz pe?ny dokument .. .pdf


RELACJA Z IX FESTYNU "OTOCZMY TROSK? DZIECI"........ZOBACZ WI?CEJ


ROZLICZ PIT ?ATWO I PRZYJA?NIE PRZEKAZUJ?C 1% NASZEJ FUNDACJI ......wi?cej


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarz?dowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.